< Start

MN VERKEERSVEILIGHEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 47.985 47.002

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 152.503 43.383 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 47.985 47.002 152.503 43.383 0
           MB0-9MHHANA-OW   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 152.503 0 0
           MB0-9MHHTNA-OW   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 0 43.383 0
           MB0-9MHHTNA-OP   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH2NA-WT   VERKEERSVEILIGHEID
3 4.602 4.602 0 0 0
           MB0-1MHH4NA-WT   VERKEERSVEILIGHEID
3 9.000 9.000 0 0 0
           MB0-1MHH4NB-WT   INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR
3 16.158 15.175 0 0 0
           MB0-1MHH4NW-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 5.000 5.000 0 0 0
           MB0-1MHH4NX-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 5.000 5.000 0 0 0
           MB0-1MHH4NX-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH2NY-IS   VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH4NY-IS   VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE
3 8.225 8.225 0 0 0