< Start

MK ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 18.713 19.764

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.133 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 18.713 19.764 1.133 0 0
           MB0-9MFHAKB-OW   XPERTA
3 0 0 576 0 0
           MB0-9MFHAKC-OW   KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS
3 0 0 557 0 0
           MB0-1MFH2KA-WT   ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING
3 6.038 5.753 0 0 0
           MB0-1MFH2KB-WT   XPERTA
3 10.575 11.911 0 0 0
           MB0-1MFH2KD-WT   BELEIDSCAPACITEIT
3 2.100 2.100 0 0 0