< Start

MK ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 17.924 17.639

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.066 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 17.924 17.639 1.066 0 0
           MB0-9MFHAKB-OW   XPERTA
3 0 0 509 0 0
           MB0-9MFHAKC-OW   KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS
3 0 0 557 0 0
           MB0-1MFH2KA-WT   ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING
3 5.894 5.609 0 0 0
           MB0-1MFH2KB-WT   XPERTA
3 10.030 10.030 0 0 0
           MB0-1MFH2KD-WT   BELEIDSCAPACITEIT
3 2.000 2.000 0 0 0