< Start

MK ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 17.278 13.810

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 772 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 17.278 13.810 772 0 0
           MB0-9MFHAKB-OW   XPERTA
3 0 0 160 0 0
           MB0-9MFHAKC-OW   KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS
3 0 0 612 0 0
           MB0-1MFH2KA-WT   ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING
3 5.394 5.109 0 0 0
           MB0-1MFH2KB-WT   XPERTA
3 9.884 6.701 0 0 0
           MB0-1MFH2KD-WT   BELEIDSCAPACITEIT
3 2.000 2.000 0 0 0