< Start

ME BASISBEREIKBAARHEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.064.189 1.112.824

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.064.189 1.112.824 0 0 0
           MB0-1MEH2EA-WT   BASISBEREIKBAARHEID
3 29.567 31.599 0 0 0
           MB0-1MEH2EC-PA   COFINANCIERING SPOOR
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MEH2ED-WT   BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN
3 2.000 2.000 0 0 0
           MB0-1MEH2EE-WT   COMBIMOBILITEITSFONDS
3 11.390 1.157 0 0 0
           MB0-1MEH2EF-WT   COMBIMOBILITEIT
3 5.000 0 0 0 0
           MB0-1MEH2EX-IS   PENDELFONDS
3 1.549 1.549 0 0 0
           MB0-1MEH2EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 869.526 869.526 0 0 0
           MB0-1MEH5EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 145.157 206.993 0 0 0