< Start

ME BASISBEREIKBAARHEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.085.209 1.076.262

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.085.209 1.076.262 0 0 0
           MB0-1MEH2EA-WT   BASISBEREIKBAARHEID
3 19.588 24.379 0 0 0
           MB0-1MEH2EC-PA   COMBIMOBILITEIT EN COFINANCIERING SPOOR
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MEH2ED-WT   BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MEH2EX-IS   PENDELFONDS
3 1.549 1.549 0 0 0
           MB0-1MEH2EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 866.825 866.825 0 0 0
           MB0-1MEH5EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 197.247 183.509 0 0 0