< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 63.367 63.367

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.448 198 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 63.367 63.367 2.448 198 0
           KB0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 11 0 0
           KB0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 198 0
           KD0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 2.437 0 0
           KD0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
1 38.994 38.994 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
1 183 183 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 4.967 4.967 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15 15 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
3 15.261 15.261 0 0 0
           KD0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
3 0 0 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 3.947 3.947 0 0 0