< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 75.936 75.936

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.845 3 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 75.936 75.936 4.845 3 0
           KB0-9KAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 2.408 0 0
           KB0-9KAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 3 0
           KD0-9KAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 2.437 0 0
           KD0-9KAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB4ZY-LO   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
1 253 253 0 0 0
           KB0-1KAX2ZZ-LO   LONEN
1 45.839 45.839 0 0 0
           KB0-1KAX4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           KB0-1KAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 5.641 5.641 0 0 0
           KB0-1KAX4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3 3 0 0 0
           KD0-1KAX2ZZ-LO   LONEN
1 17.190 17.190 0 0 0
           KD0-1KAX4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           KD0-1KAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 7.010 7.010 0 0 0