< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 66.210 66.210

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.448 196 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 66.210 66.210 2.448 196 0
           KB0-9KAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 11 0 0
           KB0-9KAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 196 0
           KD0-9KAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 2.437 0 0
           KD0-9KAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KAX4ZY-LO   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
1 0 0 0 0 0
           KB0-1KAX2ZZ-LO   LONEN
1 40.080 40.080 0 0 0
           KB0-1KAX4ZZ-LO   LONEN
1 181 181 0 0 0
           KB0-1KAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 4.917 4.917 0 0 0
           KB0-1KAX4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15 15 0 0 0
           KD0-1KAX2ZZ-LO   LONEN
3 15.449 15.449 0 0 0
           KD0-1KAX4ZZ-LO   LONEN
3 0 0 0 0 0
           KD0-1KAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 5.568 5.568 0 0 0