< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 62.902 62.909

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.448 196 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 62.902 62.909 2.448 196 0
           KB0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 11 0 0
           KB0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 196 0
           KD0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 2.437 0 0
           KD0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
1 38.586 38.586 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
1 181 181 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 5.017 5.017 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15 15 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
3 15.115 15.115 0 0 0
           KD0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
3 0 0 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 3.988 3.995 0 0 0