< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 62.787 62.794

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.225 192 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 62.787 62.794 2.225 192 0
           KB0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 11 0 0
           KB0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 192 0
           KD0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 2.214 0 0
           KD0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
1 38.592 38.592 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
1 177 177 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 5.017 5.017 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15 15 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
3 14.878 14.878 0 0 0
           KD0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
3 0 0 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 4.108 4.115 0 0 0