< Start

KF PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.956 4.956

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.956 4.956 0 0 0
           KB0-1KGB2FA-WT   VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING
3 4.956 4.956 0 0 0