< Start

KD VISSERIJ EN AQUACULTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.031 3.713

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.031 3.713 0 0 0
           KB0-1KDB2DT-IS   FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN
3 102 102 0 0 0
           KB0-1KDB5DX-IS   FIVA
3 2.929 3.611 0 0 0