< Start

KB LAND- EN TUINBOUWTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 120.888 106.075

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20.000 2.107 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 120.888 106.075 20.000 2.107 0
           KB0-9KDBABA-OL   UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN
3 0 0 20.000 0 0
           KB0-9KDBTBB-OW   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 0 0 0 0 0
           KB0-9KDBTBC-OW   FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
3 0 0 0 500 0
           KB0-9KDBTBD-OW   FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
3 0 0 0 96 0
           KB0-9KDBTBF-OW   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 0 0 0 1.511 0
           KB0-9KDBTBF-OI   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB2BA-WT   UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN
3 11.396 11.396 0 0 0
           KB0-1KDB2BA-LE   UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN
3 20.000 20.000 0 0 0
           KB0-1KDX2BB-WT   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 20.289 19.925 0 0 0
           KB0-1KDB4BB-WT   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB4BC-WT   FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
3 500 500 0 0 0
           KB0-1KDB4BD-WT   FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
3 96 96 0 0 0
           KB0-1KDB2BE-WT   PREMIESUBSIDIE VOOR EEN BREDE WEERSVERZEKERING IN DE LANDBOUWSECTOR
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB4BF-WT   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 723 723 0 0 0
           KB0-1KDB2BI-WT   LANDBOUWRAMP 2019
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB2BJ-WT   TEGEMOETKOMINGEN LAND- EN TUINBOUW IN HET KADER VAN CORONA
3 0 1.434 0 0 0
           KB0-1KDB2BK-WT   RENDAC-SUBSIDIES
3 8.800 8.800 0 0 0
           KB0-1KDX2BV-IS   EV ILVO
3 0 55 0 0 0
           KB0-1KDB4BV-IS   EV ILVO
3 535 535 0 0 0
           KB0-1KDB5BW-IS   VLIF
3 58.549 42.611 0 0 0