< Start

KB LAND- EN TUINBOUWTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 105.096 94.637

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 2.027 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 105.096 94.637 0 2.027 0
           KB0-9KDBTBB-OW   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 0 0 0 0 0
           KB0-9KDBTBC-OW   FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
3 0 0 0 500 0
           KB0-9KDBTBD-OW   FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
3 0 0 0 98 0
           KB0-9KDBTBF-OW   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 0 0 0 1.179 0
           KB0-9KDBTBF-OP   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 0 0 0 250 0
           KB0-1KDB2BA-WT   UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN
3 8.360 8.360 0 0 0
           KB0-1KDB2BB-WT   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 15.455 19.854 0 0 0
           KB0-1KDB4BB-WT   TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB4BC-WT   FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
3 500 500 0 0 0
           KB0-1KDB4BD-WT   FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
3 98 98 0 0 0
           KB0-1KDB2BE-WT   PREMIESUBSIDIE VOOR EEN BREDE WEERSVERZEKERING IN DE LANDBOUWSECTOR
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KDB4BF-WT   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 584 499 0 0 0
           KB0-1KDB4BF-PA   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
3 250 250 0 0 0
           KB0-1KDB2BI-WT   LANDBOUWRAMP 2019
3 20.700 20.700 0 0 0
           KB0-1KDB2BV-IS   EV ILVO
3 0 74 0 0 0
           KB0-1KDB4BV-IS   EV ILVO
3 595 680 0 0 0
           KB0-1KDB5BW-IS   VLIF
3 58.554 43.622 0 0 0