< Start

JZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 56.291 53.546

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.793 248 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 56.291 53.546 5.793 248 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 5.793 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 248 0
           JB0-9JABAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
1 27.956 27.956 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
1 297 297 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 28.000 25.255 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 38 38 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0