< Start

JZ ZONDER ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 56.801 56.868

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.504 3.019 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 56.801 56.868 3.504 3.019 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 3.504 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 0 3.019 0
           JB0-9JABAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
28.311 28.295 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
19 19 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
28.381 28.464 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
90 90 0 0 0