< Start

JZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 47.042 43.783

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.130 235 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 47.042 43.783 3.130 235 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3.130 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 235 0
           JB0-9JABAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
1 24.134 24.134 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
1 305 305 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 22.392 19.097 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 211 247 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 0 0 0 0 0