< Start

JZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 38.456 38.791

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.759 77 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 38.456 38.791 2.759 77 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 2.759 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 77 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
1 22.940 22.940 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
1 70 70 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15.408 15.743 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 38 38 0 0 0