< Start

JZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 31.827 32.162

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.241 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 31.827 32.162 5.241 100 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 2.648 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 100 0
           JB0-9JABAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 2.593 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
1 19.034 19.034 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
1 67 67 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 10.076 10.411 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 2 2 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 2.648 2.648 0 0 0