< Start

JZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 30.701 31.036

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.186 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 30.701 31.036 5.186 100 0
           JB0-9JABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 2.593 0 0
           JB0-9JABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 100 0
           JB0-9JABAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 2.593 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-LO   LONEN
1 18.971 18.971 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-LO   LONEN
1 135 135 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 9.002 9.337 0 0 0
           JB0-1JAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JAB2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 2.593 2.593 0 0 0