< Start

JI DUURZAME ARBEIDSMARKT (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 19.084 21.023

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 19.084 21.023 0 0 0
           JB0-1JDB2IB-WT   SECTORFONDSEN
3 5.978 10.058 0 0 0
           JB0-1JDB2IC-WT   FOCUS OP TALENT
3 13.106 10.445 0 0 0
           JB0-1JDB2ID-WT   ERVARINGSFONDS
3 0 520 0 0 0