< Start

JG DUURZAME ARBEIDSMARKT (SOCIALE ECONOMIE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.245 13.373

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 131 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 13.245 13.373 131 0 0
           JB0-9JEBAGA-OW   ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
3 0 0 131 0 0
           JB0-9JEBAGB-OP   HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JEB2GA-WT   ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
3 8.245 8.373 0 0 0
           JB0-1JEB2GB-PA   HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP
3 5.000 5.000 0 0 0
           JB0-1JEB2GY-IS   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT)
3 0 0 0 0 0