< Start

JF COMPETENTIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 241.428 241.428

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 241.428 241.428 0 0 0
           JB0-1JFB2FB-WT   BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START-EN STAGEBONUS
3 65.225 65.225 0 0 0
           JB0-1JFB2FC-WT   EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN
2 714 714 0 0 0
           JB0-1JFB2FD-WT   MENTORKORTINGEN
3 8.347 8.347 0 0 0
           JB0-1JFB2FY-IS   VDAB
3 167.142 167.142 0 0 0