< Start

JE LOOPBANENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.404.350 1.407.613

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 598 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.404.350 1.407.613 598 0 0
           JB0-9JDBAEA-OW   DIENSTENCHEQUES
3 0 0 598 0 0
           JB0-1JDB2EA-WT   DIENSTENCHEQUES
3 1.260.711 1.263.974 0 0 0
           JB0-1JDB2EB-WT   AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT EN PRIVÉ
3 20.405 20.405 0 0 0
           JB0-1JDB2EC-WT   VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMS GEWEST
3 44.833 44.833 0 0 0
           JB0-1JDB2ED-WT   VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP
2 63.278 63.278 0 0 0
           JB0-1JDB2EE-WT   AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN
3 15.123 15.123 0 0 0