< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.150.443 1.147.130

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 155 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.150.443 1.147.130 155 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 155 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 410.969 410.969 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 91.703 91.703 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 12.744 12.744 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 1.500 1.500 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 51.724 51.724 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 29.094 25.474 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 9 9 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 11.870 11.870 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 1.581 1.581 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 524.422 524.422 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 15.134 0 0 0