< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.167.117 1.174.319

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 187 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.167.117 1.174.319 187 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 187 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 407.885 407.885 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 96.594 96.594 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CD-WT   PREMIES VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
2 9.133 9.196 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 8.360 8.360 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 1.500 1.500 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 56.228 56.228 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 28.416 24.796 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 5 5 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 4.874 15.384 0 0 0
           JB0-1JDB2CL-IS   VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
3 150 150 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 1.748 1.748 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 537.397 537.339 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 15.134 0 0 0