< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.243.256 1.244.259

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 155 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.243.256 1.244.259 155 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 155 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 476.506 476.506 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 126.630 126.630 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 25 25 0 0 0
           JB0-1JDB2CD-WT   STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEMEENSCHAP
2 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 14.131 14.131 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 2.281 2.281 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 48.912 48.912 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 31.405 26.976 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 9 9 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 10.618 10.618 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 1.555 1.555 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 516.357 516.357 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 20.259 0 0 0