< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.244.749 1.239.907

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 140 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.244.749 1.239.907 140 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 140 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 476.220 476.220 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 127.370 127.370 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 50 50 0 0 0
           JB0-1JDB2CD-WT   STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEMEENSCHAP
2 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 14.131 14.131 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 2.280 2.280 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 51.479 51.479 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 33.191 28.183 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 41 41 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 10.618 10.618 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 1.555 1.555 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 512.987 512.987 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 14.993 0 0 0