< Start

JA THEMA-OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 36.637 39.844

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.193 1.000 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 36.637 39.844 1.193 1.000 0
           JB0-9JDBAAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 0 0
           JB0-9JDBTAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 1.000 0
           JB0-9JDBAAE-OW   ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
3 0 0 693 0 0
           JB0-9JDBAAF-OW   ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK
3 0 0 500 0 0
           JB0-9JDBTAG-OI   ESF OP 2007-2013
1 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2AA-WT   ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID
3 1.625 1.898 0 0 0
           JB0-1JBB2AB-PR   PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID
3 3.375 3.336 0 0 0
           JB0-1JBB2AC-PR   COMPETITIVITEITSPROVISIE
3 3.686 2.404 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 20.598 26.865 0 0 0
           JB0-1JDB4AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 7.092 4.787 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-IS   ESF OP 2014-2020
3 0 249 0 0 0
           JB0-1JDB5AG-WT   ESF OP 2007-2013
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2AY-IS   SERV
3 261 305 0 0 0