< Start

JA THEMA-OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 73.288 71.064

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.193 30.046 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 73.288 71.064 1.193 30.046 0
           JB0-9JDBAAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 0 0
           JB0-9JDBTAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 1.000 0
           JB0-9JDBAAE-OW   ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
3 0 0 693 0 0
           JB0-9JDBAAF-OW   ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK
3 0 0 500 0 0
           JB0-9JDBTAG-OI   ESF OP 2007-2013
1 0 0 0 29.046 0
           JB0-1JDB2AA-WT   ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID
3 1.268 1.721 0 0 0
           JB0-1JBB2AB-PR   PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID
3 17.605 17.605 0 0 0
           JB0-1JBB2AC-PR   COMPETITIVITEITSPROVISIE
3 25.265 23.760 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 22.058 26.730 0 0 0
           JB0-1JDB4AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 7.092 1.063 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-IS   ESF OP 2014-2020
3 0 185 0 0 0
           JB0-1JDB5AG-WT   ESF OP 2007-2013
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2AY-IS   SERV
3 0 0 0 0 0