< Start

JA THEMA-OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 59.676 64.195

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.044 800 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 59.676 64.195 1.044 800 0
           JB0-9JDBAAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 0 0
           JB0-9JDBTAD-OW   ESF OP 2014-2020
3 0 0 0 800 0
           JB0-9JDBAAE-OW   ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
3 0 0 544 0 0
           JB0-9JDBAAF-OW   ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN WERK
3 0 0 500 0 0
           JB0-1JBB2AA-PR   PROVISIE APPARAATSKREDIETEN OVERGEDRAGEN BEVOEGDHEDEN 6DE STAATSHERVORMING
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2AA-WT   ONDERSTEUNING TEWERKSTELLINGSBELEID
3 1.268 1.540 0 0 0
           JB0-1JBB2AB-PR   PROVISIE MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID
3 20.631 20.631 0 0 0
           JB0-1JBB2AC-PR   COMPETITIVITEITSPROVISIE
3 15.064 13.782 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 22.058 27.489 0 0 0
           JB0-1JDB4AD-WT   ESF OP 2014-2020
3 655 655 0 0 0
           JB0-1JDB2AD-IS   ESF OP 2014-2020
3 0 98 0 0 0
           JB0-1JDB5AG-WT   ESF OP 2007-2013
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2AY-IS   SERV
3 0 0 0 0 0