< Start

HZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 28.234 28.234

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 74 185 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 28.234 28.234 74 185 0
           HB0-9HAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 74 0 0
           HB0-9HAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 185 0
           HB0-1HAX2ZZ-LO   LONEN
1 25.157 25.157 0 0 0
           HB0-1HAX4ZZ-LO   LONEN
1 185 185 0 0 0
           HB0-1HAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.892 2.892 0 0 0
           HB0-1HAX4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0