< Start

HZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 25.095 25.095

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 61 225 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 25.095 25.095 61 225 0
           HB0-9HAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 61 0 0
           HB0-9HAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 225 0
           HB0-1HAX2ZZ-LO   LONEN
1 21.793 21.793 0 0 0
           HB0-1HAX4ZZ-LO   LONEN
1 380 380 0 0 0
           HB0-1HAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.922 2.922 0 0 0