< Start

HN SPORT VOOR ALLENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 187.785 187.755

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 785 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 187.785 187.755 785 0 0
           HB0-9HFDANA-OW   SPORT VOOR ALLEN BELEID
0 0 58 0 0
           HB0-9HFDANA-OP   SPORT VOOR ALLEN BELEID
0 0 727 0 0
           HB0-1HFD2NA-WT   SPORT VOOR ALLEN BELEID
40 40 0 0 0
           HB0-1HFD2NA-PA   SPORT VOOR ALLEN BELEID
1.163 1.163 0 0 0
           HB0-1HFD2NY-IS   SPORT VLAANDEREN
139.919 139.889 0 0 0
           HB0-1HFD5NY-IS   SPORT VLAANDEREN
46.663 46.663 0 0 0