< Start

HN SPORT VOOR ALLENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 144.182 160.927

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.581 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 144.182 160.927 2.581 0 0
           HB0-9HFDANA-OW   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 81 0 0
           HB0-9HFDANA-OP   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 2.500 0 0
           HB0-1HFD2NA-WT   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 64 64 0 0 0
           HB0-1HFD2NA-PA   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HFD2NY-IS   SPORT VLAANDEREN
2 117.407 117.407 0 0 0
           HB0-1HFD5NY-IS   SPORT VLAANDEREN
2 26.711 43.456 0 0 0