< Start

HN SPORT VOOR ALLENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 147.746 164.058

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 147.746 164.058 0 0 0
           HB0-9HFDANA-OW   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HFDANA-OP   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HFD2NA-WT   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HFD2NA-PA   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HFD2NY-IS   AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
2 116.035 115.840 0 0 0
           HB0-1HFD5NY-IS   AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
2 31.711 48.218 0 0 0