< Start

HN SPORT VOOR ALLENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 138.061 161.902

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 138.061 161.902 0 0 0
           HB0-1HFD2NY-IS   AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
2 117.829 118.603 0 0 0
           HB0-1HFD5NY-IS   AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
2 20.232 43.299 0 0 0