< Start

HI MEDIAORGANISATIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 97.599 97.802

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.269 -1 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 97.599 97.802 2.269 -1 0
           HB0-9HEIAIA-OW   PENSIOENLASTEN VRT
0 0 2.269 0 0
           HB0-9HEIAIA-OP   PENSIOENLASTEN VRT
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HEITIB-WT   OMROEPORGANISATIES
0 0 0 -1 0
           HB0-9HEITIB-OW   ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HEI2IA-PA   PENSIOENLASTEN VRT
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HEI2IA-LO   PENSIOENLASTEN VRT
81.769 81.769 0 0 0
           HB0-1HEI2IC-WT   LANDELIJK
2.992 3.262 0 0 0
           HB0-1HEI2ID-WT   REGIONAAL
2.742 2.675 0 0 0
           HB0-1HEI2IE-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
433 433 0 0 0
           HB0-1HEI2IY-IS   VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (GAMEFONDS EN MEDIAFONDS)
9.663 9.663 0 0 0