< Start

HI MEDIAORGANISATIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 82.225 82.662

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.226 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 82.225 82.662 2.226 0 0
           HB0-9HEIAIA-OW   PENSIOENLASTEN VRT
2 0 0 2.226 0 0
           HB0-9HEITIB-OW   ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HEI2IA-LO   PENSIOENLASTEN VRT
2 70.068 70.068 0 0 0
           HB0-1HEI2IC-WT   LANDELIJK
2 2.492 2.373 0 0 0
           HB0-1HEI2ID-WT   REGIONAAL
2 1.782 2.256 0 0 0
           HB0-1HEI2IE-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 324 406 0 0 0
           HB0-1HEI2IY-IS   VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (GAMEFONDS EN MEDIAFONDS)
2 7.559 7.559 0 0 0