< Start

HG JEUGDPROJECTEN



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.714 3.090

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.714 3.090 0 0 0
           HB0-1HDI2GA-WT   LANDELIJK
2 2.714 3.090 0 0 0
           HB0-1HDI2GB-WT   BOVENLOKAAL
2 0 0 0 0 0