< Start

HD CULTURELE PROJECTENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 23.603 22.004

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 150 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 23.603 22.004 0 150 0
           HB0-9HCATDE-OW   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
2 0 0 0 150 0
           HB0-1HCA2DA-WT   KUNSTEN
2 10.869 10.704 0 0 0
           HB0-1HCA2DB-WT   CULTUREEL ERFGOED
2 3.746 3.703 0 0 0
           HB0-1HCA2DC-WT   SOCIAAL-CULTUREEL WERK
2 2.772 2.564 0 0 0
           HB0-1HCA2DD-WT   BOVENLOKAAL
2 6.136 4.953 0 0 0
           HB0-1HCA4DE-WT   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
2 80 80 0 0 0