< Start

HC CULTURELE ORGANISATIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 424.878 425.978

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 44 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 424.878 425.978 0 44 0
           HB0-9HCATCD-OW   BUITENDIENSTEN
0 0 0 44 0
           HB0-1HCA2C1-IS   VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
1.079 1.079 0 0 0
           HB0-1HCA2CA-WT   KUNSTEN
135.187 135.015 0 0 0
           HB0-1HCA2CA-LE   KUNSTEN
359 359 0 0 0
           HB0-1HCA2CB-WT   CULTUREEL ERFGOED
47.346 47.346 0 0 0
           HB0-1HCA2CC-WT   CULTUREEL WERK
93.744 93.744 0 0 0
           HB0-1HCA2CD-WT   BUITENDIENSTEN
414 397 0 0 0
           HB0-1HCA4CD-WT   BUITENDIENSTEN
15 13 0 0 0
           HB0-1HCA2CE-WT   BOVENLOKAAL
5.473 5.473 0 0 0
           HB0-1HCA2CF-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
23.387 25.092 0 0 0
           HB0-1HCA2CH-WT   MUSEUM VLAAMSE GESCHIEDENIS
991 1.424 0 0 0
           HB0-1HCA2CJ-WT   ENERGIEMAATREGELEN CULTUUR
3.860 3.071 0 0 0
           HB0-1HCA2CK-IS   Z33
2.385 2.327 0 0 0
           HB0-1HCA2CL-IS   EVA VZW KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
10.958 10.958 0 0 0
           HB0-1HCA2CM-IS   BEHEER KUNSTSITE
2.885 2.885 0 0 0
           HB0-1HCA2CN-IS   FRANS MASEREEL CENTRUM
776 776 0 0 0
           HB0-1HCA2CO-IS   EN TELEVISIEOMROEP
233 233 0 0 0
           HB0-1HCA2CP-IS   LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
2.745 2.745 0 0 0
           HB0-1HCA2CQ-IS   KASTEELDOMEIN GAASBEEK
2.158 2.158 0 0 0
           HB0-1HCA2CR-IS   MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN
6.380 6.380 0 0 0
           HB0-1HCA2CS-IS   ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
9.103 9.103 0 0 0
           HB0-1HCA2CT-IS   KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN
613 613 0 0 0
           HB0-1HCA2CU-IS   DE SINGEL
6.784 6.784 0 0 0
           HB0-1HCA2CV-IS   OPERA BALLET VLAANDEREN
30.066 30.066 0 0 0
           HB0-1HCA2CW-IS   LITERATUUR VLAANDEREN
10.823 10.823 0 0 0
           HB0-1HCA2CX-IS   VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (FILMFONDS)
20.116 20.116 0 0 0
           HB0-1HCA5CY-IS   TOPSTUKKENFONDS
6.998 6.998 0 0 0