< Start

HC CULTURELE ORGANISATIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 326.017 353.993

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 292 40 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 326.017 353.993 292 40 0
           HB0-9HCATCD-OW   SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN
2 0 0 0 40 0
           HB0-9HCAACY-OI   TOPSTUKKENFONDS
2 0 0 292 0 0
           HB0-1HCA2CA-WT   KUNSTEN
2 116.513 129.148 0 0 0
           HB0-1HCA2CA-LE   KUNSTEN
2 360 360 0 0 0
           HB0-1HCA2CB-WT   CULTUREEL ERFGOED
2 40.870 44.970 0 0 0
           HB0-1HCA2CC-WT   SOCIAAL-CULTUREEL WERK
2 63.342 70.009 0 0 0
           HB0-1HCA2CD-WT   SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN
2 304 304 0 0 0
           HB0-1HCA4CD-WT   SOCIAAL-CULTUREEL WERK - CULTUURCENTRUM VOEREN
2 37 37 0 0 0
           HB0-1HCA2CE-WT   BOVENLOKAAL
2 5.561 6.007 0 0 0
           HB0-1HCA2CF-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 20.796 23.702 0 0 0
           HB0-1HCA2CL-IS   EVA VZW KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
2 5.780 5.780 0 0 0
           HB0-1HCA2CM-IS   BEHEER KUNSTSITE
2 2.179 2.179 0 0 0
           HB0-1HCA2CN-IS   FRANS MASEREEL CENTRUM
2 657 657 0 0 0
           HB0-1HCA2CO-IS   VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
2 805 805 0 0 0
           HB0-1HCA2CP-IS   LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
2 2.375 2.375 0 0 0
           HB0-1HCA2CQ-IS   KASTEELDOMEIN GAASBEEK
2 1.327 1.327 0 0 0
           HB0-1HCA2CR-IS   MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN
2 5.384 5.384 0 0 0
           HB0-1HCA2CT-IS   KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
2 555 555 0 0 0
           HB0-1HCA2CU-IS   DE SINGEL
2 6.136 6.136 0 0 0
           HB0-1HCA2CV-IS   KUNSTHUIS
2 25.988 25.988 0 0 0
           HB0-1HCA2CW-IS   LITERATUUR VLAANDEREN
2 6.972 8.194 0 0 0
           HB0-1HCA2CX-IS   VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (FILMFONDS)
2 18.363 18.363 0 0 0
           HB0-1HCA5CY-IS   TOPSTUKKENFONDS
2 1.713 1.713 0 0 0