< Start

HB INVESTEREN IN INFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 43.625 42.489

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6 26 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 43.625 42.489 6 26 0
           HB0-9HBAABB-OP   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 0 0 6 0 0
           HB0-9HBATBC-OW   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 0 0 0 26 0
           HB0-9HBATBC-OI   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2BA-WT   PLATFORM KUNST IN OPDRACHT
2 190 267 0 0 0
           HB0-1HBA2BB-WT   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 38.409 35.908 0 0 0
           HB0-1HBA2BB-PA   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 5.000 5.000 0 0 0
           HB0-1HBA4BC-WT   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 26 1.014 0 0 0
           HB0-1HBA2BV-IS   OPERA BALLET VLAANDEREN
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2BW-IS   KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN
2 0 300 0 0 0
           HB0-1HBA2BX-IS   LITERATUUR VLAANDEREN
2 0 0 0 0 0