< Start

HB INVESTEREN IN INFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 47.835 43.934

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 6.036 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 47.835 43.934 0 6.036 0
           HB0-9HBAABB-OP   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBATBC-OW   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 0 0 0 6.036 0
           HB0-9HBATBC-OI   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2BA-WT   PLATFORM KUNST IN OPDRACHT
2 190 190 0 0 0
           HB0-1HBA2BB-WT   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 36.609 31.908 0 0 0
           HB0-1HBA2BB-PA   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR
2 5.000 5.000 0 0 0
           HB0-1HBA4BC-WT   DUURZAME CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR (FONDS INFRASTRUCTUUR CULTUUR EN JEUGD)
2 6.036 6.036 0 0 0
           HB0-1HBA2BV-IS   OPERA BALLET VLAANDEREN
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2BW-IS   KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE (KANTL)
2 0 500 0 0 0
           HB0-1HBA2BX-IS   LITERATUUR VLAANDEREN
2 0 300 0 0 0
           HB0-1HBA5BY-IS   FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
2 0 0 0 0 0