< Start

HB INVESTEREN IN INFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 38.302 35.596

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 38.302 35.596 0 0 0
           HB0-1HBA2BA-WT   PLATFORM KUNST IN OPDRACHT
2 190 190 0 0 0
           HB0-1HBA5BY-IS   FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
2 38.112 35.406 0 0 0