< Start

HB INVESTEREN IN INFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 39.523 35.192

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 39.523 35.192 0 0 0
           HB0-9HBAABY-OI   FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2BA-WT   KUNSTCEL
2 190 190 0 0 0
           HB0-1HBA2BB-WT   DUURZAME INFRASTRUCTUUR
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA5BY-IS   FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
2 39.333 35.002 0 0 0