< Start

HA BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 100.115 100.802

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.290 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 100.115 100.802 3.290 0 0
           HB0-9HBAAAA-OP   TRANSVERSAAL
0 0 1.229 0 0
           HB0-9HBATAA-OW   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
0 0 -38 0 0
           HB0-9HBAAAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
0 0 2.011 0 0
           HB0-9HBAAAD-OI   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
0 0 88 0 0
           HB0-9HBIAAG-OW   SPECTRUMVEILING
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-WT   TRANSVERSAAL
16.621 16.583 0 0 0
           HB0-1HBA4AA-WT   TRANSVERSAAL
126 126 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-PA   TRANSVERSAAL
380 2.280 0 0 0
           HB0-1HBA2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
1.512 2.393 0 0 0
           HB0-1HBX2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
4.127 4.127 0 0 0
           HB0-1HBA2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
73 68 0 0 0
           HB0-1HBX2AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
8.400 6.417 0 0 0
           HB0-1HBA2AE-WT   TEWERKSTELLING
5.423 5.456 0 0 0
           HB0-1HBX2AE-WT   TEWERKSTELLING
62.407 62.301 0 0 0
           HB0-1HBA2AF-WT   BEHEER CULTUURGOEDEREN
942 947 0 0 0
           HB0-1HBA2AY-IS   VZW DE RAND
104 104 0 0 0