< Start

HA BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 99.331 100.019

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20.793 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 99.331 100.019 20.793 0 0
           HB0-9HBATAA-OW   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAA-OP   TRANSVERSAAL
2 0 0 575 0 0
           HB0-9HBAAAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 630 0 0
           HB0-9HBAAAD-OI   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 88 0 0
           HB0-9HBIAAG-OW   SPECTRUMVEILING
2 0 0 19.500 0 0
           HB0-1HBA2AA-WT   TRANSVERSAAL
2 17.184 17.358 0 0 0
           HB0-1HBA4AA-WT   TRANSVERSAAL
2 126 126 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-PA   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 1.475 1.475 0 0 0
           HB0-1HBX2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 4.127 4.127 0 0 0
           HB0-1HBA2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
2 75 75 0 0 0
           HB0-1HBX2AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 6.171 6.293 0 0 0
           HB0-1HBA2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 6.702 7.094 0 0 0
           HB0-1HBX2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 62.449 62.449 0 0 0
           HB0-1HBA2AF-WT   BEHEER CULTUURGOEDEREN
2 918 918 0 0 0
           HB0-1HBA2AY-IS   VZW DE RAND
2 104 104 0 0 0